આપનું મુખ જોઇ મનમાં થાય છે


આપનું મુખ જોઇ મનમાં થાય છે,
ચાંદ પર લોકો અમસ્તા જાય છે.

જાગવાનું મન ઘણુંયે થાય છે.
આંખ ખોલું છું તો સપનાં જાય છે.

આંસુઓમાં થઇ ગયો તરબોળ હું,
આપનું દિલ તોય ક્યાં ભીંજાય છે?

આપ શું સમજો હૃદયની વાતમાં,
આપને ક્યાં દર્દ જેવું થાય છે?

લાખ કાંટાઓ મથે સંતાડવા
તે છતાંયે ફૂલ ક્યાં સંતાય છે?

દુઃખ પડે છે તેનો ‘આદિલ’ ગમ ન કર,
ભાગ્યમાં જે હોય છે તે થાય છે.

– ‘આદિલ’ મન્સૂરી

Advertisements

6 Responses

 1. excellent….no more words to say ….just simply superb..

 2. Excellent Aadil Kehvu pade, Saras rachna 6.

 3. vah shu gajal chhe . maru to man bhari gayu.

 4. લાખ કાંટાઓ મથે સંતાડવા
  તે છતાંયે ફૂલ ક્યાં સંતાય છે?

  Bahu Saras…..

 5. TADTMYA SADHYU AASHAK BHAVE
  SAHAJ SAWROOP CHAND NU
  HAR BOOT MAA SAMAYU CHHE EJJ
  TEJO MAY ROOP EK ANANT NU……

  Nice.rachana

 6. Supr…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: