તારી ગલીમાં કોઈના પગલાં પડ્યાં નહી


એકેક વ્હેંત ઊંચાં બધાં ચાલતાં હતાં,
તારી ગલીમાં કોઈના પગલાં પડ્યાં નહીં.
~~~~~~~બેફામ~~~~~~~

Advertisements

3 Responses

  1. Raelly ! Is it creation of A GUJARATI ! Thanx lot, Manthan. Certainly Cream ( Makkhan) comes out after Manthan. Keep it up. Thanx once again.

  2. Wah Wah Wah Wah! afrin afrin.

  3. Its amazing word or templates……jordar

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: