દરિયા ના મોજા કઈ રેતી ને પૂછે તને ભીજાવુ ગમશે કે કેમ


દરિયા ના મોજા કઈ રેતી ને પૂછે તને ભીજાવુ ગમશે કે કેમ
એમ પુછી ને થાય નહિ પ્રેમ

ચાહવા ને ચૂમવા મા ઘટ્ના નો ભેદ નથી
એક નો પર્યાય થાય બીજુ
આન્ખોનો આવકરો વાન્ચી લેવાનો
ભલે હોઠોથી બોલે કે ખીજુ

ચાહે તે નામ એને દઈ દો તમે રે ભાઈ
અન્તે તો હેમ નુ હેમ,
એમ પુછી ને થાય નહિ પ્રેમ

ડગલે ને પગલે જો પુછ્યા કરો તો પછી
કાયમ ન રહેશો પ્રવાસી
મન મુકી મોરશો તો મળશે મુકામ
એનુ સરનામુ સામી અગાશી

મનગમતો મોગરો મળશે વટાવશો
વાન્ધાની વાડ જેમ જેમ!
એમ પુછી ને થાય નહિ પ્રેમ!!

-તુશાર શુક્લ

10 Responses

  1. Tushar bhai,

    apna antar na koi agochar pradesh mathi sanshodhan pami sundar rachana swarupe adbhut anubhuti no aashwad karavva badal khub khub abhar

  2. What a beautiful LOVE poem!!

  3. Tushar Sir Tamari Aa Kavita Mane Pehle thi bahuj game 6e, ne ghani var aa kavita Amari school ane collage ma pan gai sambharavi 6. I like This So Much ……………. Thank you

  4. me aje first time akhi kavita vanchi, ane afsos thayo ke atyar sudhi kem me na joi? superb.

  5. Reblogged this on Researcher's Blog and commented:
    Awesome!!!

  6. how to download this gazal – puchi ne thay nahi prem

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: