તમે કોન છઓ એ હુ નથી જાનતો


તમે કોન છઓ એ હુ નથી જાનતો.
તમે કોન છઓ એ હુ નથી જાનતો.
બસ તમને જોયા છે એ જ હુ જાનુ છુ.
પ્રેમ કર્વો એ ગુનહો છે એ હુ નથી જાનતો.
બસ આ ગુનહા મા પડયો છુ હુ એ જ હુ જાનુ છુ.
તમે બીજા સાથૅ બેઠા છો એ હુ નથી જાનતો.
બસ તમે મારા હ્દય મા છો એ જ હુ જાનુ છુ.
તમારુ જીવન કેવુ હશે હુ નથી જાનતો.
બસ મારુ જીવન રાત નુ અધારુ છુ એ જ હુ જાનુ છુ.
એ રાત હવે કયારે પુર થસે એ હુ નથી જાનતો.
બસ તમે પછા આવસો એ જ હુ જાનુ છુ.

Advertisements

One Response

  1. Aa gajal ma…
    tame bija shate betha cho e hu nathi janto pan tame
    mara hraday ma cho e j hu janu chu..
    Aa rat kyare puri thase e hu nathi janto
    pan tame pacha Aavso e hu janu chu .su tamara vichar che khare khar bovj saras..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: