બાકી તો અંધારે પડછાયા પણ સાથ છોડી જાય છે…..


ક્યાં બધું અહીંયા રહી જાય્ છે ?
બધું સમયની સાથે વહી જાય છે.
મધ્ દરીયે ડુબેલી નાવો પાછી આવી જાય છે,
જીવનના ઘાવોંમાં પણ રુઝ આવી જાય છે,
સાથ મળ્યો મને આપનો – જીવનભર નીભાવજો,
બાકી તો અંધારે પડછાયા પણ સાથ છોડી જાય છે…..

Advertisements

2 Responses

  1. its too good

    “”ghani sachi wat chhe apani k andhare pad6aya pan saath chhodi jay 6.””

  2. hi ghani

    fantastic words, it touches every one who has lost everything, and still aspire to to live.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: