પડાઘાતી એક શબ્દની અણબૂઝ વાત છુ


પડાઘાતી એક શબ્દની અણબૂઝ વાત છુ,
ભણકાર કહી રહ્યા છે હજી હું હયાત છું..

ઇશ્વર નથી કે શબ્દથી જકડી શકો મને,
નીર્મોહી શૂન્ય છું, અને તે પણ અજાત છું…

“શુન્ય પાલનપુરી

2 Responses

 1. It is really nice.i think in this sentences writter has feelings like a man who is in mood to fight with god.

 2. shunya saheb amara padoshi hata e amare man gaurav leva jevi vaat chhe

  be kef mehfilo chhe
  kahi dilkashi nathi
  aaje to maun tyago
  ane shunya kai kaho
  varshothi gazal koi
  sari sambhali nathi

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: