રહી રહીને દિલને દર્દ સતાવે તો શું કરું ?


રહી રહીને દિલને દર્દ સતાવે તો શું કરું ?
હરદમ જો તેની યાદ રડાવે તો શું કરું ?
ખબર મળ્યાં હતા કે થાસે મુલાકાત સ્વપ્નામાં,
પણ રાતભર જો ઊંઘના આવે તો શું કરું ? ? ? ?

Advertisements

2 Responses

  1. રહી રહીને દિલને દર્દ સતાવે તો શું કરું ?
    હરદમ જો તેની યાદ રડાવે તો શું કરું ?
    ખબર મળ્યાં હતા કે થાસે મુલાકાત સ્વપ્નામાં,
    પણ રાતભર જો ઊંઘના આવે તો શું કરું ? ? ? ?

  2. Excellent……………………………………….i haven’t a word

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: