તો કોઇ એક ચહેરા માટે તરસી જાય છે…….


ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ વરસી જાય છે,
ક્યાંક એક બુંદની તરસ રહી જાય છે,
કોઇને મળે છે હજાર બહાના પ્રેમમાં,
તો કોઇ એક ચહેરા માટે તરસી જાય છે…….

Advertisements

7 Responses

 1. hi

  • ATI UTAM VICHAR 6EEEEEEEEEEEEEEEEE.

 2. ખૂબ જ સરસ આભાર….

 3. badha naseebna khel chhe koikna naseebma vasant hoti j nathi fakt panakhar j hoy chhe

 4. sachej,,jivan ma aa paristhiti ghanij dookhdayak hoy che k aapna chahnar ni ek jalak matra jova tarsi javu pade,a to jene sacho prem kryo hoy ne a j samje.

 5. chanda ne kahi do mane na satave mane aaj koi ni yaad satave..
  please find this gazal

 6. Hey readers I dnt want dis condition in my life, Plz pray for me and my love.
  Vachako hu mara jivan ma aa sthiti jova nathi mangati, tme loko mara ane mara prem na bhala mate prarthana karjo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: