તું કેમ છે ઉદાસ ???


સરોવર શાંત છે તું કેમ છે ઉદાસ ?
વરસાદની છે રાહ ફરફરે છે ઘાસ..
આમ નરી આંખે કંઇ દેખાય ભલે નહીં,
છતાં ખાતરી રાખજે કોઇ છે આસપાસ….

Advertisements

2 Responses

  1. સરોવર શાંત છે તું કેમ છે ઉદાસ ?
    વરસાદની છે રાહ ફરફરે છે ઘાસ..
    આમ નરી આંખે કંઇ દેખાય ભલે નહીં,
    છતાં ખાતરી રાખજે કોઇ છે આસપાસ

  2. I like very much

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: