ડરે છે જ શાને?


સમયના ફણી થી ડરે છે જ શાને?
દરદના ઝરણમાં ઝરે છે જ શાને?

પળો હોય જો જિંદગીમાં હુંફાળી
વરાળો બનીને ઠરે છે જ શાને?

ખયાલો સજાવી સદાયે હજારો
નશીલી પળોએ ધરે છે જ શાને?

સદાયે શ્વસે એ હ્રદયના ઈશારે
સલામી અવરને ભરે છે જ શાને?

ક્ષણોની ભવંરમાજ કેદી બનેલી
હવાઓ હવે તો ફરે છે જ શાને?

– સુનીલ શાહ

Advertisements

3 Responses

 1. સુંદર રચના… છંદ પણ સરસ જળવાયો છે. અભિનંદન, મિત્ર!

 2. very nice,i feel it was return for me.IN a busy life,man has so many desire to get in life

 3. HI,
  I LIKE THE GAZALS ON THIS SITE.
  I BECAME A FAN OF THIS SITE.
  IT IS A PLACE WHERE U CAN KNOW THAT TRUE GUJARATI LANGUAGE ALSO EXSIST IN MODERN WORLD.
  IN GUJARATI ” AA JUNA GUJARAT NA SANSSAMARAN KARVAA MA MADAD KARE CHE KARAN KE AA JAMANA MA SHUDH GUJARATI BHASHA BAHUJ OCHI BOLVA MA AAVE CHE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: