હોય સાથે છતાં હું પડી એકલી


હોય સાથે છતાં હું પડી એકલી
ભાર ઊંચકી સહુનો રડી એકલી

રોઈ, મૂંઝાઈ તોફાનને સન્મુખે,
હિમના એ પહાડો ચઢી એકલી

કંટકો તોડવાની સજા પામીને
આજ ગુલાબ સાથે લડી એકલી

ક્ષારણો લાગવાના હવે સાંધમાં,
સ્નેહના ઝારણે તો અડી એકલી

– સુનીલ શાહ

Advertisements

3 Responses

 1. કંટકો તોડવાની સજા પામીને
  આજ ગુલાબ સાથે લડી એકલી.

  A very excellent verse.very beautifully you have expressed the pain felt by a woman.something newly expressed concept.

 2. સરસ રચના… છંદ સરસ જળવાયો છે. કાફિયા અને રદીફ પણ યોગ્ય છે. પણ ગઝલનું બાહ્ય-સ્વરૂપ સાચવવામાં આંતર્સ્વરૂપને ન ભૂલી જવાય એનું જરૂર ધ્યાન રાખજો, દોસ્ત!

 3. કંટકો તોડવાની સજા પામીને
  આજ ગુલાબ સાથે લડી એકલી

  Good one

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: