આંખને ખૂણે હજીયે ભેજ છે,


આંખને ખૂણે હજીયે ભેજ છે,
આ ગઝલ લખવાનું કારણ એ જ છે.

-ચિનુ મોદી

2 Responses

  1. ચિનુભાઈ,
    આપના માટે,

    ” સરસ કહું છું એ જ કારણ થી કે,
    ઉત્તમ બહુ ARTIFICIAL લાગે છે…..”

  2. 2 vakyo ma hriday ni tamam vedna…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: