મારી ગઝલોનાં બે મૂળ.


મીઠાં શમણાં, વસમાં શૂળ,
મારી ગઝલોનાં બે મૂળ.

ચોતરફ મૌન, મૌનની વચ્ચે
એક તલસાટ કાયમી તે ગઝલ.

-અમ્રુત ઘાયલ’

4 Responses

 1. this is realy nice way to know more and more about gujarati ghazal.

 2. kaik thayu navu to kaik banyu junu
  aek rah jovanu amne bahanu madyu,
  ae kaheta hata nikdsu aaj rasta par
  sodhata sodhata prem nu talakhnu madyu,
  pagala to kyarna dekhata hata aemna
  pan biji baju padchaya nu chitra madyu.

 3. shabdo no sathvaro
  ne bhav nu bahthu
  anant nu chhe aa nazranu
  akhatya nu chhe kathvanu…

mohanbhai ને પ્રતિસાદ આપો જવાબ રદ કરો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: