તું ઢાળ ઢોલીયો, હું ગઝલનો દીવો કરું,


તું ઢાળ ઢોલીયો, હું ગઝલનો દીવો કરું,
અંધારું ઘરને ઘેરી વળે એમ પણ બને.

-મનોજ ખંડેરિયા

Advertisements

4 Responses

 1. fantastic !
  i feel good and romantic in my mood .

  keep it up!
  thanks.

 2. હવે લખવી છે ગઝલ સાંજ પહેલા,
  અહિંયા કાલમાં ક્યાં કોઇ માને છે!
  જીવન છે એક મોટી મુસીબત,
  મુસીબત આવ્યા પહેલા ક્યાં કોઇ માને છે!
  મીઠા લાગે છે દુઃખો પ્રેમમાં મળેલા,
  એ પ્રેમ કર્યા પહેલા ક્યાં કોઇ માને છે !
  દુઃખો હોય છે ઘણા લગ્ન પછી પણ,
  અહિંયા લગ્ન પહેલા ક્યાં કોઇ માને છે !
  જે મજા કરવી હોય તે કરી લો મોત પહેલા

 3. wah….superb…amto Manoj ji na sher mate kai kehvanu na hoy e shreshth j hoy…

 4. હવે લખવી છે ગઝલ સાંજ પહેલા,
  અહિંયા કાલમાં ક્યાં કોઇ માને છે!
  જીવન છે એક મોટી મુસીબત,
  મુસીબત આવ્યા પહેલા ક્યાં કોઇ માને છે!
  મીઠા લાગે છે દુઃખો પ્રેમમાં મળેલા,
  એ પ્રેમ કર્યા પહેલા ક્યાં કોઇ માને છે !
  દુઃખો હોય છે ઘણા લગ્ન પછી પણ,
  અહિંયા લગ્ન પહેલા ક્યાં કોઇ માને છે !
  જે મજા કરવી હોય તે કરી લો મોત પહેલા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: