પચાવી ગયો છું


કતારો અશ્રુની પચાવી ગયો છું
છતાં જિંદગીને હસાવી ગયો છું

તમોને હવે તો ક્યાં ફરિયાદ કરવી
હતાશા પળોની હટાવી ગયો છું

લખાયાં અમારાં નસીબો બધાંયે
પછી પણ ઘસીને મિટાવી ગયો છું

ઘણી લાગણીઓ વરસતી રહીછે,
બધાંયે ગમો ગટ ગટાવી ગયો છું

ઉઘાડી કબર?ને સમયને સહારે
હજારો વરસથી ઘસાઈ ગયો છું.

-સુનીલ શાહ

Advertisements

One Response

 1. પચાવી ગયો છું

  કતારો અશ્રુની પચાવી ગયો છું
  છતાં જિંદગીને હસાવી ગયો છું

  તમોને હવે તો ક્યાં ફરિયાદ કરવી
  હતાશા પળોની હટાવી ગયો છું

  લખાયાં અમારાં નસીબો બધાંયે
  પછી પણ ઘસીને મિટાવી ગયો છું

  ઘણી લાગણીઓ વરસતી રહીછે,
  બધાંયે ગમો ગટ ગટાવી ગયો છું

  ઉઘાડી કબર?ને સમયને સહારે
  હજારો વરસથી ઘસાઈ ગયો છું.

  -સુનીલ શાહ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: