તું અને હું


તું અને હું જાણે સામા કિનારા
વચ્ચે આ વહેતું એ શું?
વાણી તો જાણે વાદલ વૈશાખના
મૌન કંઈ કહેતું એ શું?

હળવેથી વાતી આ લેહેરાતી
લેહેરખીને લેહેરખીમાં ફૂલોની માયા,
કલકલ વેહેતી આ કાળી કાલિંદી
એમાં કદબંની છાયા,
માયા ને છાયા તો સમજ્યા સાજન
પણ શ્વાસોંમાં મેહેકતું એ શું?

શમણાંની શેરીમાં પગલાનો રવ
ને પગલામાં ઝાંઝવાના પૂર,
ખાલી તો ઓઢીને સુનૂ આ ગામ
ને ગામ મહીં પીડા ના સૂર
પૂર અને સૂર તો સમજ્યા સાજન
પણ હ્રુદિયામાં રોતું એ શું?

–સુખદેવ પંડ્યા

Advertisements

7 Responses

 1. તું અને હું જાણે સામા કિનારા
  વચ્ચે આ વહેતું એ શું?
  સરસ

 2. i want to read the song ” Bhinte chitarela ruda ganesh ” written by sukhdev pandya

 3. very nice 1…………………….

  • ભીંતે ચિતરેલ રૂડા ગરવા ગણપતિ
   તમે બોલો આ મીંઢણ હું બાંધું?
   આખા તે આયખાના મઘમઘતા કંચવાને
   પારકી તે ગાંઠથી કાં ગાંઠું?

   લચી પડે છે હજુ લીલીછમ યાદો
   ને પાંપણમાં પોઢી છે રાતો
   હળુહળુ હેતમાં હેળવેલાં હોઠનો
   જો ને અલી છે ને રંગ રાતો

   અંતરમાં ઉમટેલા વ્હાલના વંટોળને
   હું નાડાછડીથી કાં બાંધુ?
   આખા તે આયખાના મઘમઘતા કંચવાને
   પારકી તે ગાંઠથી કાં ગાંઠું?

   પીઠી તું ચોળ પછી, પહેલા તું બોલ
   આ રાતા તે રંગમાં શું ભરવું (?)
   સાતમે પાતાળ સાવ રેશમમાં વીતેલા
   સપનાનું મારે શું કરવું?

   પાનેતર પારકું તો ઓઢીને બેસું પણ
   મનની ચોપાટ કેમ માંડું?
   આખા તે આયખાના મઘમઘતા કંચવાને
   પારકી તે ગાંઠથી કાં ગાંઠું?

   ચોરીના ચાર ફેરા ફરું તો કેમ?
   પડે ભવભવના ફેરા નક્કામા
   આગળના રસ્તાને ભાળે શું આંખ
   મળે વીત્યાના પડછાયા સામા

   કાડું તો બાંધું બે તમારા કહેવાથી
   હૈયાને કેમ કરી બાંધું?
   આખા તે આયખાના મઘમઘતા કંચવાને
   પારકી તે ગાંઠથી કાં ગાંઠું?

   From Nikhil Pandya, (M) 9099047047

 4. VERY NICE

  • I like it…

 5. I like it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: