કૈં નથી…


બાકી શરીર કૈં નથી ચહેરો છે દોસ્તો
ઓળખ, અટક ને નામનો પહેરો છે દોસ્તો

માણસ સુધી તો કઈ રીતે પહોંચી શકે કોઈ
દેખાય તેથી પણ વધુ ગહેરો છે દોસ્તો

ક્યાં એ અવાજ સાંભળી પડઘાય છે જરા
માણસ ખુદાથી પણ વધુ બહેરો છે દોસ્તો

એકાંત છેક તળિયે મળે તો મળી શકે
ડૂબી જવાય એટલી લહેરો છે દોસ્તો

-નયન દેસાઈ

12 Responses

 1. It is a good poem, according to present behavior of man

 2. બહુ જ સરસ. નયન દેસાઈની ગઝલમાથી કાંઈક નવું મળે જ.
  એમનો પરીચય ડેટા મેળવી આપશો?

 3. @suresh dada
  mari jode nayan bhai ni koi mahiti nathi
  hu shodi ne tamne apis

 4. સરસ

  ઓ દોસ્તો, દો તમતમારે સામટાં દુઃખો,

  એમાં તો કાંઈ મારી રજા માગવાની હોય?

 5. બહુ જ સરસ!!

  “ક્યાં એ અવાજ સાંભળી પડઘાય છે જરા
  માણસ ખુદાથી પણ વધુ બહેરો છે દોસ્તો…”

 6. માણસ સુધી તો કઈ રીતે પહોંચી શકે કોઈ
  દેખાય તેથી પણ વધુ ગહેરો છે દોસ્તો

  superb…kharekhar manas sudhi pahochvu aghru j nahi ashaya jevu hoy che….

 7. vahh vahhh

  irshad irshad

  khub saras

  see my site……… collection of gujarati

  http://www.patel.synthasite.com

 8. ક્યાં એ અવાજ સાંભળી પડઘાય છે જરા
  માણસ ખુદાથી પણ વધુ બહેરો છે દોસ્તો

  ekdam sachu

 9. Lambchoras ordama ek samay ghjuntay chhe….aa rachana hoyu tyo muksho

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: