ખોબો ભરીને અમે એટલું હસ્યાં – જગદીશ જોષી


ખોબો ભરીને અમે એટલું હસ્યાં
કે કૂવો ભરીને અમે રોઈ પડ્યાં.

ખટમીઠાં સપનાઓ ભૂરાં ભૂરાં
કુંવારા સોળ વરસ તૂરાં તૂરાં
અમે ધુમ્મસના દરિયામાં એવાં ડૂબ્યાં.
કે હોડી-ખડક થઈ અમને નડ્યાં.

ક્યાં છે વીંટી અને કયાં છે રૂમાલ?
ઝૂરવા કે જીવવાનો ક્યાં છે સવાલ?

કૂવો ભરીને અમે એટલું રડ્યાં
કે ખોબો ભરીને અમે મોહી પડ્યાં.

-જગદીશ જોષી

ફરમાઈશ કરનાર : રીન્કુ

સ્વરાંકન માનો : રણકાર.કોમ

8 Responses

  1. Pl. send New Ariivals on my mail.

  2. pl.. send something new

  3. man niya shri, mare khobo bhari ne ame atlu hasya geet mara mobil mate joi a chhe te siveya nish upadyay bijal ni suna sarveri ya, gaurang vyas nu hu tu tu , manhar udas nu nayan ne badh rakhi ne vgere geet mobil mate noia chhe to api sakso ane ha to mare shu marvanu rahese chokkas janvso
    apno abhari jayesh shah

  4. Hello hu aapni aa web site thi khub prabhvit chu.
    Mare Pan lilu jou ne tame yaad avyaa…..
    aa song nu liyrics joia chee sky hoy to aapso……….

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: