કંઈ વાત કર


એ અજાણ્યા જણ વિશે કંઈ વાત કર,
રેશમી સગપણ વિશે કંઈ વાત કર.

જે વિશેષણની પરે પહોંચી ગઈ,
એક એવી ક્ષણ વિશે કંઈ વાત કર.

આજ લગ જેના વિશે કંઈ ના કહ્યું,
એ જ અંગત વ્રણ વિશે કંઈ વાત કર.

જે થયું એ તો બધુંયે ગૌણ છે,
તું પ્રથમ કારણ વિશે કંઈ વાત કર.

આંખની ભીનાશ મેં જાણી લીધી,
આંખમાંનાં રણ વિશે કંઈ વાત કર.

– જાતુષ જોષી

Advertisements

5 Responses

 1. જણ તો જગમાં એક છે, નામ તેનું કૃષ્ણ
  બાકી બધી તો સ્ત્રીઓ છે, તેની શું વાત કરુ?

  જે વસે સહુના હ્રદયમાં, આતતાયીનો કરે સંહાર
  પ્રેમીને તે પ્રેમાળ લાગે, બીજી શું વાત કરુ?

  અંતરમાં રહેલા આ “આનંદ”ને ઓળખી લ્યો,
  બહાર ભટકણ મટી જશે, બીજી શું વાત કરુ?

 2. ભાગ્યે જ કરવામાં આવતી વાતો જે વિષય પરત્વે હોય છે તે તે વિષયોને અહીં સંભાર્યા છે.

  જેને સાધારણતયા સ્પર્શતું નથી કોઈ એવી કેટકેટલી ક્ષણો, એવાં કેટકેટલાં કારણો, વ્રણો, પ્રચ્છન્ન સગપણો ને પાંપણોની પાછળ ભભકતાં સૂકાંભઠ રણોને ઈંગિત કરીને સર્જકે શબ્દો પાસેથી કેવું કામ લીધું છે !

  મજાની રચના.

 3. vah vah (shu karu fariyad friyad ma che tari ya to kone karu friyad)

 4. khub saras

  blog saro banavyo che…

 5. saras che

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: