પ્રભુ પંચાયતમાં સ્ત્રી


ભેદ આવો તો ના રખાય પ્રભુ,
આ તરફ પણ નજર નખાય પ્રભુ.

સાંભળ્યું છે કે તેં બોર ચાખ્યા’તા,
એવડા આંસુ પણ ચખાય પ્રભુ.

ચીર પૂર્યા’તા કદી તેં મારા,
પીડ મારી નહીં પૂરાય પ્રભુ?

રાત, રસ્તો, ઋતુ ને રાંધણિયું,
હર જગા મારાથી દઝાય પ્રભુ !

મારી દીકરી જુવારા વાવે છે,
ક્યાંક મારા સમી ન થાય પ્રભુ !

તો થયું શું કે હું નથી પથ્થર?
માણસાઈને ના અડાય પ્રભુ?

વેણ કર્કશ જણાશે મારા પણ,
વાંસળીથી ચૂલો ફૂંકાય પ્રભુ?

– પ્રણવ પંડ્યા

Advertisements

9 Responses

 1. બહુજ સરસ. જો મારી નીચેની બે લાઈન યોગ્ય ન હોય તો માફ કરજો.

  આભાર.

  “તપ તો આકરા કરયા’તા ઘ્રવે પ્રભું,

  નથી હુ બાળક, પણ સામે જો પ્રભું”

  • aa pan pranav pandya ni rachna j chhe PRABHU PANCHAYAT MA BALAK…….

  • bahuj thodu lakhyu 6 pan thoda ma ghanu badhu kahi didhu…………………………

 2. bija Ramesh Parekh malse……

 3. saras rachana

 4. Very nice and unique creation…

 5. bija Ramesh Parekh malse nahi MALI gya samjo

 6. I like this poem…

 7. vansali thi chulo funkay prabhu?

  very touching

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: