થઈ ગયો – ‘સાહિલ’


લાગણીની ટોચ પર પહોંચ્યા ને પરદો થઈ ગયો,
એક ગરવો સાથ પળમાં ઓર ગરવો થઈ ગયો.

વાતમાં નહિતર હતો ક્યાં કાંઈ પણ વક્કર છતાં,
આપને કીધા પછી હું સાવ હળવો થઈ ગયો.

છે બહુ અપરાધ સંગીત બોલવું અહીંયાં છતાં,
આપને જોયા અને મારાથી ટહુકો થઈ ગયો.

આંખથી સ્પર્શી જીવનના અશ્વ પર વહેતાં થયાં,
ને પછી પળવારમાં હું ખુદથી અળગો થઈ ગયો.

માનું છું ‘સાહિલ’ તણખલા જેવું છે અસ્તિત્વ પણ,
જ્યાં મળ્યાં બે-ત્રણ તણખલાં ત્યાં જ માળો થઈ ગયો.

Advertisements

6 Responses

 1. આને “માળો” કહેવાય ભાઈ ભાઈ

 2. nice

 3. ghani saras rachana chhe

 4. saral shabdo maa ,gazal ni anubhti
  gazab bhav mayi chetani ni lahani
  akhtya hoi chhe bhav shabdo thi
  vahe chhe dhara gyan ni ek shruti

  beautiful

 5. Apni gazal vachi manma zabkaro thay gayo,
  vatela divasono fari janmaro thay gayo.
  Nice.

 6. nice gazal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: