ગણિત ગણિત રમીએ


પ્રેમ ના નવા પ્રમેય બનઍ,
દિલ કહે ચાલ ને ગણિત ગણિત રમીએ…..

સુખોનો સરવાળો, અને દુઃખો ની બાદબાકી કરી,
ચાલ ને પ્રેમ ના નવા સમીકરણ બનીએ…..
દિલ કહે ચાલ ને ગણિત ગણિત રમીએ…..

જીવન ની ભુમિતી ના ખુણાઓ ને છોડિ,
સ્નેહ ના તાંતણા નુ ચાલ ને વર્તુળ બનીએ….
દિલ કહે ચાલ ને ગણિત ગણિત રમીએ…..

પ્રેમ ના અંક-ગણિત ના અવયવો માંથી,
મુશકેલી નો ચાલ ને છેદ ઉડાવીએ…….
દિલ કહે ચાલ ને ગણિત ગણિત રમીએ…..

બન્ને ના પ્રેમ નુ વર્ગ ફળ કાઢી,
ચાલ ને તેનો ગુણાકાર કરીએ….
દિલ કહે ચાલ ને ગણિત ગણિત રમીએ…..

ચાલ ને પ્રેમ ના નવા પ્રમેય બનીએ,
ફરી એક વાર ગણિત ગણિત રમીએ……
દિલ કહે ચાલ ને ગણિત ગણિત રમીએ…..

તુષાર ભાવસાર.

ગુજરાતી ગઝલની SMS ચેનલ જોડાવો અને મેળવો ગુજરાતી રચના તમારા મોબાઈલ પર
http://labs.google.co.in/smschannels/subscribe/GujGazal
or
type on your mobile JOIN Gujgazal & send on +919870807070

Advertisements
%d bloggers like this: